img
Video Sohbet Scripti Oluşturma

Video Sohbet Scripti Oluşturma

Günümüzde, insanlar arasında uzaktan iletişim ve etkileşim büyük önem taşımaktadır. Video sohbet uygulamaları, kullanıcıların birbirleriyle canlı görüntülü iletişim kurmasını sağlayan güçlü araçlardır. Bu makalede, kendi video sohbet scriptinizi nasıl oluşturabileceğinizi adım adım anlatacağız. İşte başlamanıza yardımcı olacak kılavuz ve bazı kod örnekleri:

Adım 1: WebRTC Kullanma

WebRTC (Web Real-Time Communication), tarayıcılar arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayan bir web teknolojisidir. Video sohbet scriptimizi oluşturmak için WebRTC'yi kullanacağız. WebRTC'yi kullanabilmek için öncelikle tarayıcının desteklediği bir JavaScript kütüphanesi olan adapter.js'i dahil etmemiz gerekiyor. Bu kütüphaneyi projemize eklemek için aşağıdaki kodu HTML sayfamızın <head> bölümüne ekleyin:

<script src="https://webrtc.github.io/adapter/adapter-latest.js"></script>

adapter.js, tarayıcının farklı özelliklerini denetleyerek WebRTC'yi tüm tarayıcılarda kullanılabilir hale getirir.

Adım 2: Kullanıcı Arayüzünü Oluşturma

Video sohbet scriptimiz için basit bir kullanıcı arayüzü oluşturacağız. Bu arayüz, kullanıcıların video sohbetine katılabileceği ve iletişim kurabileceği bir alan sağlayacaktır. İşte basit bir HTML ve CSS yapısı ile kullanıcı arayüzünün temel bir örneği:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Video Sohbet Scripti</title>
 <style>
  #localVideo, #remoteVideo {
   width: 400px;
   height: 300px;
  }
 </style>
</head>
<body>
 <video id="localVideo" autoplay></video>
 <video id="remoteVideo" autoplay></video>
 <button id="startButton">Video Sohbetine Katıl</button>
 <button id="endButton">Video Sohbetinden Ayrıl</button>

 <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

Yukarıdaki HTML yapısında, <video> elementleri, kullanıcıların kendi video akışını (localVideo) ve karşıdaki kullanıcının video akışını (remoteVideo) görebileceği alanları temsil eder. script.js dosyasını HTML sayfasının sonunda dahil ederek JavaScript kodunu bu dosyaya yerleştireceğiz.

Adım 3: WebRTC ile Video Sohbetini Başlatma

Video sohbet scriptimizi oluşturmak için WebRTC'yi kullanacağız. Bu adımda JavaScript kullanarak WebRTC ile video sohbetini başlatacağız. İşte script.js dosyasına ekleyeceğimiz örnek bir kod:

// Gerekli değişkenleri tanımlama
let localStream;
let remoteStream;
let localVideo = document.getElementById('localVideo');
let remoteVideo = document.getElementById('remoteVideo');
let startButton = document.getElementById('startButton');
let endButton = document.getElementById('endButton');

// Start butonuna tıklanınca video sohbetini başlatma
startButton.addEventListener('click', startVideoChat);

// Video sohbetini başlatan fonksiyon
function startVideoChat() {
 // Video ve ses aygıtlarını al
 navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true, audio: true })
  .then(stream => {
   // Local video akışını görüntüle
   localVideo.srcObject = stream;
   localStream = stream;

   // Peer bağlantısını oluştur
   createPeerConnection();

   // Remote video akışını al
   remoteStream = new MediaStream();
   remoteVideo.srcObject = remoteStream;

   // Local video akışını peer'a ekle
   localStream.getTracks().forEach(track => {
    peerConnection.addTrack(track, localStream);
   });

   // ICE kandidatlarını paylaş
   peerConnection.onicecandidate = handleICECandidate;
   
   // Remote video akışını al
   peerConnection.ontrack = handleTrack;

   // Video sohbetini başlatan sinyal gönderme
   sendSignal('startVideoChat', {});
  })
  .catch(error => {
   console.error('Video sohbeti başlatılamadı: ', error);
  });
}

// Peer bağlantısını oluşturma
function createPeerConnection() {
 // Peer bağlantısını oluştur ve yapılandır
 peerConnection = new RTCPeerConnection();
 peerConnection.onnegotiationneeded = handleNegotiationNeeded;
}

// Negosiyon gerektiğinde işlemleri gerçekleştirme
function handleNegotiationNeeded() {
 // Peer bağlantısı için SDP (Session Description Protocol) oluştur
 peerConnection.createOffer()
  .then(offer => peerConnection.setLocalDescription(offer))
  .then(() => {
   // SDP'yi al ve sinyal gönder
   sendSignal('offer', peerConnection.localDescription);
  })
  .catch(error => {
   console.error('Negosiyon gerektiren işlem başarısız: ', error);
  });
}

// ICE kandidatlarını paylaşma
function handleICECandidate(event) {
 if (event.candidate) {
  sendSignal('iceCandidate', event.candidate);
 }
}

// Remote video akışını ekleme
function handleTrack(event) {
 remoteStream.addTrack(event.track);
}

// Sinyal gönderme
function sendSignal(type, data) {
 // Sinyali sunucuya gönderme işlemleri
 // ...
}

// Video sohbetini sonlandırma
endButton.addEventListener('click', endVideoChat);
// Video sohbetini sonlandırma
function endVideoChat() {
 // Local video akışını durdur
 localStream.getTracks().forEach(track => {
  track.stop();
 });

 // Remote video akışını temizle
 remoteStream.getTracks().forEach(track => {
  track.stop();
 });

 // Peer bağlantısını kapat
 peerConnection.close();

 // Video sohbetini sonlandıran sinyal gönderme
 sendSignal('endVideoChat', {});

 // Video akışlarını temizle
 localVideo.srcObject = null;
 remoteVideo.srcObject = null;
}

// Sinyal alma ve işleme
function receiveSignal(signal) {
 // Sinyal türüne göre işlem yapma
 switch (signal.type) {
  case 'offer':
   handleOfferSignal(signal.data);
   break;
  case 'answer':
   handleAnswerSignal(signal.data);
   break;
  case 'iceCandidate':
   handleICECandidateSignal(signal.data);
   break;
  case 'endVideoChat':
   handleEndVideoChatSignal();
   break;
  default:
   console.warn('Bilinmeyen sinyal türü: ', signal.type);
   break;
 }
}

// Offer sinyalini işleme
function handleOfferSignal(offer) {
 createPeerConnection();

 // Remote peer'a SDP'yi ayarla
 peerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(offer))
  .then(() => {
   // Answer SDP oluştur ve local peer'a ayarla
   return peerConnection.createAnswer();
  })
  .then(answer => {
   return peerConnection.setLocalDescription(answer);
  })
  .then(() => {
   // SDP'yi al ve sinyal gönder
   sendSignal('answer', peerConnection.localDescription);
  })
  .catch(error => {
   console.error('Offer sinyali işlenemedi: ', error);
  });
}

// Answer sinyalini işleme
function handleAnswerSignal(answer) {
 // Remote peer'a SDP'yi ayarla
 peerConnection.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription(answer))
  .catch(error => {
   console.error('Answer sinyali işlenemedi: ', error);
  });
}

// ICE kandidatı sinyalini işleme
function handleICECandidateSignal(candidate) {
 // ICE kandidatını ekle
 peerConnection.addIceCandidate(new RTCIceCandidate(candidate))
  .catch(error => {
   console.error('ICE kandidatı işlenemedi: ', error);
  });
}

// Video sohbeti sonlandırma sinyalini işleme
function handleEndVideoChatSignal() {
 endVideoChat();
}

Yukarıdaki JavaScript kodunda, startButton ve endButton öğelerine tıklama olaylarını dinleyerek video sohbetini başlatma ve sonlandırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

startVideoChat() fonksiyonunda, navigator.mediaDevices.getUserMedia() kullanarak kullanıcının video ve ses aygıtlarını alıyoruz. Ardından, localVideo elementine kullanıcının kendi video akışını atıyoruz ve localStream değişkenine kaydediyoruz.

// Video sohbetini başlatan sinyal gönderme
sendSignal('startVideoChat', {});

Video sohbetini başlatmak için createPeerConnection() fonksiyonunu çağırarak peer bağlantısını oluşturuyoruz. Ardından, remoteVideo elementine karşıdaki kullanıcının video akışını göstereceğimiz remoteStream değişkenini oluşturuyoruz.

Daha sonra, localStream içindeki video ve ses akışlarını peer bağlantısına ekliyoruz:

// Local video akışını peer'a ekle
localStream.getTracks().forEach(track => {
 peerConnection.addTrack(track, localStream);
});

ICE kandidatlarını paylaşmak için peerConnection.onicecandidate olayını dinliyoruz ve handleICECandidate() işlevini çağırıyoruz. Remote video akışını almak için peerConnection.ontrack olayını dinliyoruz ve handleTrack() işlevini çağırıyoruz.

Son olarak, sendSignal() işlevini kullanarak video sohbetinin başlatıldığına dair bir sinyal gönderiyoruz.

Video sohbetini sonlandırmak için ise endVideoChat() işlevini kullanıyoruz. Bu işlevde, localStream ve remoteStream içindeki tüm akışları durduruyor, peer bağlantısını kapatıyor ve video akışlarını temizliyoruz. Ayrıca, video sohbetinin sonlandırıldığına dair bir sinyal gönderiyoruz.

Yukarıdaki kod parçacığı, basit bir video sohbet scriptinin temel işlevlerini içerir. Bununla birlikte, bu örnek kodu kendi proje gereksinimlerinize göre özelleştirebilir ve sunucu tarafı işlemleri, sinyal iletişimi ve diğer detayları ekleyebilirsiniz.

Umarım bu makale, video sohbet scripti oluşturma konusunda size yardımcı olur. Başarılar dilerim!

İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Web Tasarımlar

 • Lisans Yönetim Scripti 2

  20.1K
  1000.00₺
 • Canlı Radyo Dark Scripti

  12.9K
  1000.00₺
 • Canlı Radyo Light Scripti

  7.7K
  1000.00₺
 • Rüzgar Radyo Scripti

  7.9K
  0.00₺
 • Radyo Minimal

  3.8K
  1000.00₺
 • Ekitap Scripti

  5.8K
  3000.00₺
 • Aşk Sevgililer Günü Evlilik

  7.3K
  1000.00₺
 • Sohbet Scripti

  7.4K
  0.00₺
 • Dialog Whatsapp Benzeri Sohbet

  4.5K
  0.00₺
 • Firebase Chat

  3.5K
  0.00₺
 • Web Ajans Scripti

  22.3K
  3000.00₺
 • Ajans Scripti Kolay Kullanım

  2.7K
  1000.00₺
 • Ajans Scripti V2

  2.9K
  1000.00₺
 • Ajans Scripti V3

  2.9K
  1000.00₺
 • Avukat Ve Hukuk Bürosu Scripti

  2K
  1000.00₺
 • Avukat Ve Hukuk Bürosu Web Tasarım V2

  2.5K
  1000.00₺
 • Mobil Uyumlu Çilingir Scripti

  1.8K
  1000.00₺
 • Kuaför Güzellik Salonu Spa Merkezi Web Tasarım

  2.5K
  1000.00₺
 • Sağlık Güzellik Poliklinik Dişçi Hastane Web Tasarımı

  2K
  1000.00₺
 • Sağlık Güzellik Poliklinik Dişçi Hastane Web Tasarımı V2

  37.8K
  1000.00₺
 • İlaçlama Şirketi Web Tasarımı

  4.9K
  1000.00₺
 • İlan Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • İlan Web Tasarımı V2

  2.1K
  1500.00₺
 • İnşaat Firması Web Tasarımı

  1.8K
  1000.00₺
 • İnşaat Firması Tasarımı V2

  1.9K
  1000.00₺
 • Kitapçı Kırtasiye Web Tasarımı

  2.4K
  1000.00₺
 • Kombi Klima Servisi Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • Korku Evi Eğlence Mekanı Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V2

  3.1K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V3

  3.1K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V4

  2.4K
  1500.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V4

  2.8K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V5

  3.4K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V6

  3K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V7

  3.4K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V8

  2.9K
  1000.00₺
 • Mobilya Dekorasyon Web Tasarımı

  2.5K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı

  2K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı V2

  2.3K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı V3

  2.5K
  1000.00₺
 • Ana Okulu Ve Kreş Web Tasarımı

  2.2K
  1000.00₺
 • Otel Pansiyon Web Tasarımı

  2.2K
  1000.00₺
 • Özel Oto Servis Web Tasarımı

  1.9K
  1000.00₺
 • Rent A Car Araç Kiralama Web Tasarımı

  5.8K
  1000.00₺
 • Rent A Car Araç Kiralama Web Tasarımı V2

  3.1K
  1000.00₺
 • Restaurant Cafe Bar Lokanta Web Tasarımı

  2.7K
  1000.00₺
 • Restaurant Cafe Bar Lokanta Web Tasarımı V2

  2.5K
  1000.00₺
 • Teknik Servis Web Tasarımı

  2.6K
  1000.00₺
 • Sigorta Acenta Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • Spor Salonu Body Fitness Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • Spor Salonu Body Fitness Web Tasarımı V2

  2.5K
  1000.00₺
 • Sürücü Kursu Web Tasarımı

  2.7K
  1000.00₺
 • Tek Ürün Satış Web Tasarımı

  2.7K
  1000.00₺
 • Tek Ürün Satış Web Tasarımı V2

  2.4K
  1000.00₺
 • Tek Ürün Yaprak Web Tasarımı

  2.3K
  1100.00₺
 • Tek Ürün Yaprak Web Tasarımı V2

  2.5K
  1100.00₺
 • Tek Ürün Satış Web Tasarımı V3

  2.5K
  1000.00₺
 • Temizlik Şirketi Web Tasarımı

  2.7K
  1000.00₺
 • Temizlik Şirketi Web Tasarımı V2

  2.6K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V5

  2.9K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V6

  4.1K
  1000.00₺
 • Werock Radyo Web Tasarımı

  4K
  1000.00₺
 • Avukat Ve Hukuk Bürosu Tasarımı V3

  1.3K
  1000.00₺
 • Kuaför Güzellik Salonu Spa Merkezi Web Tasarımı V2

  1.3K
  1000.00₺
 • Sağlık Güzellik Poliklinik Dişçi Hastane Web Tasarımı V3

  3.8K
  1000.00₺
 • İnşaat Firması Web Tasarımı V3

  1.2K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V9

  1.4K
  1000.00₺
 • Mimarlık Web Tasarımı

  1.2K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı V4

  1.3K
  1000.00₺
 • Ana Okulu Ve Kreş Web Tasarımı V2

  1.3K
  1000.00₺
 • Psikolog Web Tasarımı

  1.4K
  1000.00₺
 • Spor Salonu Body Fitness Web Tasarımı V3

  1.6K
  1200.00₺
 • Sürücü Kursu Web Tasarımı V2

  1.6K
  1000.00₺
 • Teknik Servis Web Tasarımı V3

  1.7K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V7

  1.5K
  900.00₺
 • Google Indexing Api

  135
  800.00₺
 • Milando Radyo Wordpress Teması

  29
  500.00₺

Vip Tema Web Ajans Yazılımı

Profesyonel ve her yönü ile kontrol edilebilir gelişmiş çok özellikli ajans yazılımıdır. İşte öne çıkan özellikler.

 • PAYTR Ödeme Entegrasyonu
 • SHIPY Ödeme Entegrasyonu
 • WHM Hosting Satış Entegrasyonu
 • Domain Sorgulama/Satış Entegrasyonu
 • Google Authenticator
 • SMS 2 Faktörlü Doğrulama
 • Net Gsm SMS Entegrasyonu
 • İleti Merkezi SMS Entegrasyonu
 • İnteraktif SMS Entegrasyonu
 • Mas GSM SMS Entegrasyonu
img