img
Php İle Xml Veri İşleme

Php İle Xml Veri İşleme

Web geliştiriciler için XML (eXtensible Markup Language), veri taşımada ve saklamada kullanılan yaygın bir formattır. PHP, XML verilerini okuma, yazma ve işleme konusunda çeşitli fonksiyonlar ve kütüphaneler sunar. Bu makalede, PHP ile XML veri işleme sürecini adım adım inceleyeceğiz. Anahtar kelimelerimiz:PHP XML, XML veri işleme, PHP XML parser, XML PHP entegrasyonu.

XML, veri alışverişinde standart hale gelmiş bir format olup, özellikle web servislerinde yaygın olarak kullanılır. PHP, XML verilerini kolayca işlemek için çeşitli fonksiyonlar ve araçlar sağlar. Bu makalede, PHP ile XML veri işleme sürecini ve bu sürecin nasıl gerçekleştirileceğini öğreneceksiniz.

XML Nedir?

XML, veriyi yapısal bir formatta saklayan ve taşıyan bir işaretleme dilidir. XML, HTML'e benzer bir yapıya sahiptir ancak veri saklamak için tasarlanmıştır. Örneğin, bir kitap koleksiyonu XML formatında şu şekilde saklanabilir:

<books>
  <book>
    <title>PHP for Beginners</title>
    <author>John Doe</author>
    <year>2021</year>
  </book>
  <book>
    <title>Advanced PHP Programming</title>
    <author>Jane Smith</author>
    <year>2020</year>
  </book>
</books>

Bu XML dosyası, kitapların başlıklarını, yazarlarını ve yayın yıllarını içerir. XML'in esnek yapısı, veri saklama ve taşıma konusunda geniş bir kullanım alanı sunar.

PHP ile XML Verilerini Okuma ve Yazma

XML Verilerini Okuma

PHP, XML verilerini okumak ve işlemek için birkaç farklı yöntem sunar. Bunlardan en yaygın olanları SimpleXML ve DOM kütüphaneleridir.

SimpleXML Kullanımı

SimpleXML, XML verilerini okumayı ve işlemeyi kolaylaştıran basit bir PHP kütüphanesidir. Aşağıdaki örnek, bir XML dosyasını SimpleXML kullanarak nasıl okuyacağınızı göstermektedir:

<?php
$xmlString = file_get_contents('books.xml');
$xml = simplexml_load_string($xmlString);

foreach ($xml->book as $book) {
  echo "Title: " . $book->title . "<br>";
  echo "Author: " . $book->author . "<br>";
  echo "Year: " . $book->year . "<br><br>";
}
?>

DOM Kullanımı

DOM kütüphanesi, XML verilerini okuma ve yazma konusunda daha ayrıntılı kontrol sağlar. Aşağıda, aynı XML dosyasını DOM kullanarak nasıl okuyacağınızı gösteren bir örnek bulunmaktadır:

<?php
$dom = new DOMDocument();
$dom->load('books.xml');
$books = $dom->getElementsByTagName('book');

foreach ($books as $book) {
  $title = $book->getElementsByTagName('title')[0]->nodeValue;
  $author = $book->getElementsByTagName('author')[0]->nodeValue;
  $year = $book->getElementsByTagName('year')[0]->nodeValue;

  echo "Title: $title<br>";
  echo "Author: $author<br>";
  echo "Year: $year<br><br>";
}
?>

XML Verilerini Yazma

PHP ile XML verilerini yazmak da oldukça basittir. SimpleXML ve DOM kütüphanelerini kullanarak XML dosyaları oluşturabilirsiniz.

SimpleXML ile XML Yazma

<?php
$xml = new SimpleXMLElement('<books/>');

$book1 = $xml->addChild('book');
$book1->addChild('title', 'PHP for Beginners');
$book1->addChild('author', 'John Doe');
$book1->addChild('year', '2021');

$book2 = $xml->addChild('book');
$book2->addChild('title', 'Advanced PHP Programming');
$book2->addChild('author', 'Jane Smith');
$book2->addChild('year', '2020');

file_put_contents('new_books.xml', $xml->asXML());
?>

DOM ile XML Yazma

<?php
$dom = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$dom->formatOutput = true;

$books = $dom->createElement('books');
$dom->appendChild($books);

$book1 = $dom->createElement('book');
$books->appendChild($book1);

$title1 = $dom->createElement('title', 'PHP for Beginners');
$book1->appendChild($title1);

$author1 = $dom->createElement('author', 'John Doe');
$book1->appendChild($author1);

$year1 = $dom->createElement('year', '2021');
$book1->appendChild($year1);

$book2 = $dom->createElement('book');
$books->appendChild($book2);

$title2 = $dom->createElement('title', 'Advanced PHP Programming');
$book2->appendChild($title2);

$author2 = $dom->createElement('author', 'Jane Smith');
$book2->appendChild($author2);

$year2 = $dom->createElement('year', '2020');
$book2->appendChild($year2);

$dom->save('new_books.xml');
?>

XML Veri Yapısı ve PHP Fonksiyonları

XML veri yapısını anlamak, PHP ile XML işleme konusunda temel bir gerekliliktir. XML verisi, elemanlardan (elements), niteliklerden (attributes) ve metin düğümlerinden (text nodes) oluşur. PHP, XML verilerini işlemek için çeşitli fonksiyonlar sağlar.

SimpleXML Fonksiyonları

 • simplexml_load_string():XML dizesini SimpleXML nesnesine dönüştürür.
 • simplexml_load_file():XML dosyasını SimpleXML nesnesine dönüştürür.
 • addChild():SimpleXML nesnesine yeni bir çocuk eleman ekler.
 • asXML():SimpleXML nesnesini XML dizesi olarak döndürür veya dosyaya yazar.

DOM Fonksiyonları

 • DOMDocument::load():XML dosyasını yükler.
 • DOMDocument::save():DOMDocument nesnesini XML dosyası olarak kaydeder.
 • DOMDocument::createElement():Yeni bir eleman oluşturur.
 • DOMElement::appendChild():Bir elemanı mevcut elemanın çocuk elemanı olarak ekler.

Örnek Kod ve Uygulama

Aşağıda, PHP ile XML veri işlemenin basit bir örneği bulunmaktadır:

XML Verilerini Okuma

<?php
$xmlString = file_get_contents('books.xml');
$xml = simplexml_load_string($xmlString);

foreach ($xml->book as $book) {
  echo "Title: " . $book->title . "<br>";
  echo "Author: " . $book->author . "<br>";
  echo "Year: " . $book->year . "<br><br>";
}
?>

XML Verilerini Yazma

<?php
$xml = new SimpleXMLElement('<books/>');

$book1 = $xml->addChild('book');
$book1->addChild('title', 'PHP for Beginners');
$book1->addChild('author', 'John Doe');
$book1->addChild('year', '2021');

$book2 = $xml->addChild('book');
$book2->addChild('title', 'Advanced PHP Programming');
$book2->addChild('author', 'Jane Smith');
$book2->addChild('year', '2020');

file_put_contents('new_books.xml', $xml->asXML());
?>

PHP ile XML veri işleme, verilerinizi yapılandırmak, taşımak ve saklamak için güçlü bir yöntemdir. Bu makalede, PHP ile XML verilerini okuma ve yazma sürecini, SimpleXML ve DOM kütüphanelerini kullanarak nasıl gerçekleştireceğinizi öğrendiniz. PHP ile XML veri işleme konusundaki bilgilerinizi geliştirerek, projelerinizde daha verimli ve etkili veri yönetimi sağlayabilirsiniz.

İlk Yorumu Yapan Sen Ol!

Web Tasarımlar

 • Lisans Yönetim Scripti 2

  21K
  1000.00₺
 • Canlı Radyo Dark Scripti

  13.5K
  1000.00₺
 • Canlı Radyo Light Scripti

  8.1K
  1000.00₺
 • Rüzgar Radyo Scripti

  8.3K
  0.00₺
 • Radyo Minimal

  4.1K
  1000.00₺
 • Ekitap Scripti

  6.1K
  3000.00₺
 • Aşk Sevgililer GünüEvlilik

  7.6K
  1000.00₺
 • Sohbet Scripti

  7.8K
  0.00₺
 • Dialog Whatsapp Benzeri Sohbet

  4.7K
  0.00₺
 • Firebase Chat

  3.8K
  0.00₺
 • Web Ajans Scripti

  24.5K
  3000.00₺
 • Ajans Scripti Kolay Kullanım

  3.1K
  1000.00₺
 • Ajans Scripti V2

  3.1K
  1000.00₺
 • Ajans Scripti V3

  3.1K
  1000.00₺
 • Avukat Ve Hukuk Bürosu Scripti

  2.1K
  1000.00₺
 • Avukat Ve Hukuk Bürosu Web Tasarım V2

  2.7K
  1000.00₺
 • Mobil Uyumlu Çilingir Scripti

  2K
  1000.00₺
 • Kuaför Güzellik Salonu Spa Merkezi Web Tasarım

  2.7K
  1000.00₺
 • Sağlık Güzellik Poliklinik Dişçi Hastane Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • Sağlık Güzellik Poliklinik Dişçi Hastane Web Tasarımı V2

  40.2K
  1000.00₺
 • İlaçlama Şirketi Web Tasarımı

  5.5K
  1000.00₺
 • İlan Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • İlan Web Tasarımı V2

  2.2K
  1500.00₺
 • İnşaat Firması Web Tasarımı

  1.9K
  1000.00₺
 • İnşaat Firması Tasarımı V2

  2K
  1000.00₺
 • Kitapçı Kırtasiye Web Tasarımı

  2.5K
  1000.00₺
 • Kombi Klima Servisi Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • Korku Evi Eğlence Mekanı Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V2

  3.3K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V3

  3.4K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V4

  2.5K
  1500.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V4

  3K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V5

  3.5K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V6

  3.2K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V7

  3.6K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V8

  3.1K
  1000.00₺
 • Mobilya Dekorasyon Web Tasarımı

  2.8K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı V2

  2.5K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı V3

  2.7K
  1000.00₺
 • Ana Okulu Ve Kreş Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • Otel Pansiyon Web Tasarımı

  2.4K
  1000.00₺
 • Özel Oto Servis Web Tasarımı

  2.1K
  1000.00₺
 • Rent A Car Araç Kiralama Web Tasarımı

  6.1K
  1000.00₺
 • Rent A Car Araç Kiralama Web Tasarımı V2

  3.3K
  1000.00₺
 • Restaurant Cafe Bar Lokanta Web Tasarımı

  2.8K
  1000.00₺
 • Restaurant Cafe Bar Lokanta Web Tasarımı V2

  2.6K
  1000.00₺
 • Teknik Servis Web Tasarımı

  2.7K
  1000.00₺
 • Sigorta Acenta Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • Spor Salonu Body Fitness Web Tasarımı

  2.3K
  1000.00₺
 • Spor Salonu Body Fitness Web Tasarımı V2

  2.7K
  1000.00₺
 • Sürücü Kursu Web Tasarımı

  2.9K
  1000.00₺
 • Tek Ürün Satış Web Tasarımı

  3K
  1000.00₺
 • Tek Ürün Satış Web Tasarımı V2

  2.6K
  1000.00₺
 • Tek Ürün Yaprak Web Tasarımı

  2.5K
  1100.00₺
 • Tek Ürün Yaprak Web Tasarımı V2

  2.9K
  1100.00₺
 • Tek Ürün Satış Web Tasarımı V3

  2.7K
  1000.00₺
 • Temizlik Şirketi Web Tasarımı

  2.8K
  1000.00₺
 • Temizlik Şirketi Web Tasarımı V2

  2.8K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V5

  3.1K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V6

  4.3K
  1000.00₺
 • Werock Radyo Web Tasarımı

  4.2K
  1000.00₺
 • Avukat Ve Hukuk Bürosu Tasarımı V3

  1.5K
  1000.00₺
 • Kuaför Güzellik Salonu Spa Merkezi Web Tasarımı V2

  1.5K
  1000.00₺
 • Sağlık Güzellik Poliklinik Dişçi Hastane Web Tasarımı V3

  5.6K
  1000.00₺
 • İnşaat Firması Web Tasarımı V3

  1.4K
  1000.00₺
 • Kurumsal Firma Web Tasarımı V9

  1.6K
  1000.00₺
 • Mimarlık Web Tasarımı

  1.4K
  1000.00₺
 • Nakliyat Taşımacılık Web Tasarımı V4

  1.7K
  1000.00₺
 • Ana Okulu Ve Kreş Web Tasarımı V2

  1.4K
  1000.00₺
 • Psikolog Web Tasarımı

  1.6K
  1000.00₺
 • Spor Salonu Body Fitness Web Tasarımı V3

  1.8K
  1200.00₺
 • Sürücü Kursu Web Tasarımı V2

  1.8K
  1000.00₺
 • Teknik Servis Web Tasarımı V3

  2K
  1000.00₺
 • Ajans Web Tasarımı V7

  1.7K
  900.00₺
 • Google Indexing Api

  402
  500.00₺
 • Milando Radyo Wordpress Teması

  368
  1000.00₺

Vip Tema Web Ajans Yazılımı

Profesyonel ve her yönü ile kontrol edilebilir gelişmiş çok özellikli ajans yazılımıdır. İşte öne çıkan özellikler.

 • PAYTR Ödeme Entegrasyonu
 • SHIPY Ödeme Entegrasyonu
 • WHM Hosting Satış Entegrasyonu
 • Domain Sorgulama/Satış Entegrasyonu
 • Google Authenticator
 • SMS 2 Faktörlü Doğrulama
 • Net Gsm SMS Entegrasyonu
 • İleti Merkezi SMS Entegrasyonu
 • İnteraktif SMS Entegrasyonu
 • Mas GSM SMS Entegrasyonu
img